1. Tworzymy lokalne bezpośrednio-demokratyczne grupy samopomocy, grupy tworzą swoje zasady, budują majątek i zdobywają doświadczenie.

2. Tworzymy konfederację grup na polska.wikikracja.pl. Organizujemy się, tworzymy nasze zasady, budujemy majątek, uczymy się nim zarządzać, zdobywamy praktyczne doświadczenie we współpracy za pomocą demokracji bezpośredniej.

3. Znajdujemy naszego ambasadora, który nagłaśnia plan tworzenia lokalnych demokratycznych grup samopomocy oraz ich konfederacji.

4. Startujemy w wyborach.

Nie zajmujemy się sprawami, które nie dotyczą realizacji powyższego planu.

Wiecej informacji...

wikikracja   zgłoś problem   facebook   discord   youtube